Fritidsledare – distans

Jämshögs folkhögskola > Yrkesutbildning > Fritidsledare – distans
Yrkesutbildning, 2 år på distans, halvfart - Kursstart augusti 2025

Fritidsledare - distans

Vår fritidsledarutbildning på distans är en tvåårig yrkesutbildning för dig som arbetar minst 50% med människor inom yrkesrelevant område.

Kursstart i augusti 2025, ansökan öppnar 1 februari 2025.

Utbildningen är nätbaserad med nät- och närträffar. Du studerar på halvfart i två år och studierna motsvarar 40 veckor på heltid. Då du arbetar minst 50% med ett yrkesrelevant arbete så blir studierna av en mer teoretisk karaktär som kopplas och reflekteras genom ditt arbete.

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och se alla individers lika värde. Att främja god hälsa och delaktighet i all verksamhet som du arbetar i.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med individer och gruppers fritid och är framför allt verksam inom följande yrkesområden:

 • Öppen verksamhet: fri och frivillig för besökaren, ex. fritidsgård, mötesplatser och församlingshem.
 • Skola: under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
 • Social verksamhet: inom ex. HVB-hem, SiS-institution eller LSS.

Mer om kursen

Delkurser och kursplan

Vi är medlemmar i Fritidsledarskolorna, den gemensamma föreningen för alla fritidsledarutbildningar i Sverige. Fritidsledarskolorna har i uppgift att främja samarbetet mellan de skolor som bedriver fritidsledarutbildning, att verka för ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete, att verka för ett fördjupat samarbete med intressenter såväl inom yrkeskår som utbildning samt svara för en gemensam utåtriktad informationsverksamhet.

Läs mer: Jämshögs folkhögskolas lokala kursplan
Läs mer: Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan

Efter utbildningen

Som fritidsledare finns det goda förutsättningar för anställning efter avklarad utbildning.

Läs mer: Fritidsledarskolornas undersökning “Vart tog de vägen?”

För dig som funderar på att bli församlingspedagog så kan fritidsledarutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola, enligt behörighetsreglerna, vara en väg att gå.

Läs mer: Behörighetsregler för församlingspedagoger, fackutbildning

Behörighetskrav

  • Treårig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
  • Tre års relevant yrkeserfarenhet.
  • Anställning som fritidsledare eller motsvarande på minst 50% tjänst och kommer att inneha tjänst de kommande två åren. Detta ska intygas av chef, därför ber vi dig att skriva ut och fylla i “Intyg för studier på distans”: Ladda ner intyget
  • Uppnått en ålder av minst 25 år.
  • Använd vår lathund för att säkerställa att du har allt som behövs för din ansökan: Lathund ansökan, fritidsledarutbildningen distans.

  Läs mer på yrkeshogskolan.se: Grundläggande behörighet
  Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
  Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i april (under vecka 17). Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen. Se hela processen längre ner på sidan. 

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och eventuella reserver.

Kostnader

Utbildningen i sig är kostnadsfri men det som tillkommer är:

 • Litteratur under hela utbildningen: ca 3000 kr.
 • Materialkostnad 450 kr per termin för olycksfallsförsäkring vid närträffarna, programlicenser, kopiering, konstnärliga material, föreläsning mm.
 • Fika och lunch på Jämshög vid våra obligatoriska närträffar.

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Dags att ansöka!

OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret.

Ansökan öppnar 1 februari 2025

Ansökningsprocessen

1 feb 2025
Ansökan öppnar
Du ansöker via länk ovan. Ansökan görs i systemet SchoolSoft.

Kontakt

Mejla mig om du har frågor:

Johan Jönsson, lärare
johan.jonsson
@jamshog.org