Fritidsledare – distans

Jämshögs folkhögskola > Yrkesutbildning > Fritidsledare – distans
Yrkesutbildning

Fritidsledare – distans

Vår fritidsledarutbildning på distans är en tvåårig yrkesutbildning för dig som arbetar minst 50% med människor inom yrkesrelevant område.

Utbildningen är en ledarskapsutbildning som har som mål att du kan inspirera och leda individer och grupper till meningsfull fritid. Vår lokala profil på fritidsledarutbildning är Projektledning.

Kurstyp
Yrkesutbildning
Kursnamn
Fritidsledare – distans
Ansökningsperiod
1 feb–15 april 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en nätbaserad utbildning med nät- och närträffar. Man studerar på halvfart i två år och studierna motsvarande 40 veckor på heltid. Då man arbetar minst 50% med ett yrkesrelevant arbete så blir studierna av en mer teoretisk karaktär som kopplas och reflekteras genom yrket.

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och se alla individers lika värde. Att främja god hälsa och delaktighet i all verksamhet som man arbetar i.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med individer och gruppers fritid och är framför allt verksam inom följande yrkesområden:

 • Öppen verksamhet: fri och frivillig för besökaren, ex. fritidsgård, mötesplatser och församlingshem.
 • Skola: under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
 • Social verksamhet: inom ex. HVB-hem, SiS-institution eller LSS.

Kurser och kursplan

Vi är medlemmar i Fritidsledarskolorna, den gemensamma föreningen för alla fritidsledarutbildningar i Sverige. Fritidsledarskolorna har i uppgift att främja samarbetet mellan de skolor som bedriver fritidsledarutbildning, att verka för ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete, att verka för ett fördjupat samarbete med intressenter såväl inom yrkeskår som utbildning samt svara för en gemensam utåtriktad informationsverksamhet.

Läs mer: Jämshögs folkhögskolas lokala kursplan
Läs mer: Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan

Behörighetskrav

 • Treårig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
 • Tre års relevant yrkeserfarenhet.
 • Anställning som fritidsledare eller motsvarande på minst 50% tjänst och kommer att inneha tjänst de kommande två åren. Detta ska intygas av chef, därför ber vi dig att skriva ut och fylla i “Intyg för studier på distans”: Ladda ner intyget
 • Uppnått en ålder av minst 25 år.

Läs mer på yrkeshogskolan.se: Grundläggande behörighet
Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Framtidsutsikter

Som fritidsledare finns det goda förutsättningar för anställning efter avklarad utbildning.

För dig som funderar på att bli församlingspedagog så kan fritidsledarutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola, enligt behörighetsreglerna, vara en väg att gå.

Läs mer: Behörighetsregler för församlingspedagoger, fackutbildning

Kostnader

Utbildningen i sig är kostnadsfri men det som tillkommer är:

 • Litteratur under hela utbildningen: ca 3000 kr.
 • Materialkostnad 450 kr per termin för olycksfallsförsäkring, programlicenser, kopiering, konstnärliga material, föreläsning mm.
 • Fika och lunch på Jämshög vid våra obligatoriska närträffar.

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Ansökningsprocessen

 • Ansökan är öppen tills vidare.
 • Efter hand som ansökningar kommer in återkopplar vi till dig om ansökan är komplett eller behöver kompletteras.
 • De som är behöriga kommer att bjudas in till en intervjudag under vecka 17 här på skolan.
 • Vi kontaktar referenser.
 • Antagningsbesked ges den 15 maj för de som sökt före 15 april, för övriga sker intervju och antagning löpande.

Välkommen till Öppet hus på skolan! 16 mars 2024, 10.00–14.00. Kom och träffa deltagare och personal, ställ dina frågor och se skolan.

Ansök till kursen

Ansökan till kursstart hösten 2024 öppnar 1 februari 2024.

Använd vår lathund för att säkerställa att du har allt som behövs för din ansökan: Lathund ansökan, fritidsledarutbildningen distans.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB, till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Kontakt

Anna Sandborg, lärare, anna.sandborg@jamshog.org, 070-174 89 97