NURiB – Naturunderstödd rehabilitering i Blekinge

NURiB var en förstudie som finansierades av Region Blekinge. NURiB (Naturunderstödd rehabilitering i Blekinge) är för den med utmattningssyndrom, lättare depression och/eller ångest. 

Verksamheten är pausad och kommer eventuellt att bedrivas vidare av Valjeviken, med beräknad start hösten 2024. För mer information, kontakta Daniel Unnerbäck, stiftelsechef på Valjeviken. Telefon: 070-788 65 19 | Mejl: daniel.unnerback@valjeviken.se

NUR – Naturunderstödd rehabilitering

NUR är en verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande med grund i naturens förmåga att ge återhämtning och minskad stress. NUR baseras på forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. NUR bedrivs idag inom många regioner i Sverige.