Pedagogiskt äventyr

Aktiviteten riktar sig till dig mellan 18–29 år, bor i Blekinge, som varit studie och/eller arbetslös under en tid och kanske är osäker på vad du vill göra framåt. Vi har löpande intag och aktiviteten pågår till slutet av september.

Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Genom att skapa en inkluderande, trygg och anpassningsbar miljö där fokus läggs på det som fungerar ökar chanserna att främja din utveckling, som i förlängningen kan vara till hjälp att hitta nya vägar i livet.

Vi vill att du som deltagare ska känna dig trygg och trivas och lägger därför stor vikt på både gemensamt som individuellt lärande samt att du har stor möjlighet att påverka innehållet efter dina intressen och behov. Det finns möjlighet till individanpassade tider för dig som deltagare på aktiviteten.

Vi kommer göra en hel del saker tillsammans och individuellt, t ex:

  • Skapa aktiviteter utifrån ditt behov och välmående med fokus på att det ska vara lustfyllt och roligt. Det kan vara saker som finns på skolan; måla, skapa, odla, foto, musik, vistas i naturen, laga mat etc. Men även aktiviteter utöver det som grundar sig i ditt intresse.
  • Möjlighet att utvecklas och skapa ett eget projekt/arrangemang, antingen för sig själv eller andra.
  • Olika studiebesök och/eller träffa inspiratörer om det anses behövas för din aktivitet/projekt/arrangemang.

Finansiering

Har du finansiering från någon instans, ex Arbetsförmedling eller Försäkringskassa, är målet att den ska behållas och vi hjälper gärna till med den kontakten. I övrigt är det kostnadsfritt att delta och frukost/fika ingår. Busskort erhålles antingen från instans eller via Folkhögskolan.

 

Frågor och svar

När börjar och slutar aktiviteten?

Svar: Vi har löpande intag och som längst deltar du till slutet av september.

Vilka tider ska jag vara där?

Svar: En plan för ditt deltagande görs upp individuellt med oss och efter dina behov. Har du kontakt med Arbetsförmedling, Försäkringskassa etc. görs det i samråd med dem. Aktiviteten sker under dagtid.

Hur ser en dag ut, vad gör vi och när slutar jag?

Svar: Vi börjar varje dag det är planerat att du är där med frukost kl 10, sen fortsätter oftast dagen med ditt projekt/aktivitet individuellt eller tillsammans med andra deltagare. Dagen är slut efter vad vi kommit fram till i din plan.

Finns det möjlighet att få busskort för att ta mig till Jämshög?

Svar: Är du inskriven hos Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller ekonomiskt bistånd finns möjlighet att söka busskort via dem. Vi hjälper gärna till med det. Om du inte är inskriven i något av ovanstående ordnar skolan busskort.

Innebär det någon kostnad för mig?

Svar: Nej, inte kring vad vi gör tillsammans. Det som kostar är om du t ex väljer att köra egen bil till Jämshög eller att äta lunch på skolans restaurang.

Hur gör jag med mat?

Svar: Frukost/fika ingår varje dag du är på plats. Vi lagar ibland även lunch tillsammans vilket ingår.
På skolan finns möjlighet att värma, egen medhavd mat.

Jag har tider inbokade på annat, t ex med handläggare, coach, PT e.d. Kan jag fortfarande gå på det?

Svar: Ja, det går bra.

Jag har i dagsläget ersättning från Arbetsförmedling, ekonomiskt bistånd eller Försäkringskassa. Får jag behålla det om jag börjar hos er?

Svar: I samråd med din handläggare görs en plan och ambitionen är att du ska behålla din nuvarande ersättning.

Kan jag söka CSN-stöd/studielån för att vara med i aktiviteten?

Svar: Nej, då det är en aktivitet och en kurs går det inte ansöka om det.

Vad får jag ut av att vara med?

Svar: Du får göra saker du mår bra av, fritt i din takt och på dina villkor och du får frukost/fika varje dag. Efter projektet får du ett intyg där det står vad du gjort.

Vad är målet med mitt deltagande och hur kan det hjälpa mig?

Svar: Att du genom att vara med och gjort det du mår bra av har stärkts i det och fått hjälp med att hitta din väg framåt.

Har jag tillgång till skolans lokaler som gym, musikrum, bibliotek, skaparrum etc på tider utanför mitt “schema”?

Svar: Ja, det går bra att använda så länge det är inom avtalad tid.

 

Gör en intresseanmälan

Scanna QR-koden med din mobil eller klicka på länken för att göra en intresseanmälan till kursen: Intresseanmälan Pedagogiskt äventyr

När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig via mejl eller telefon.

Kontakta oss om du har frågor:
Projektledare: Maria Lampinen och Johan Rehn
projektet@jamshog.org

076-009 13 52