Socialpedagog

Yrkesutbildning

Socialpedagog

Glada personer i samtal
Kurstyp
Yrkesutbildning
Kursnamn
Socialpedagog
Ansökningsperiod
1 feb 2023–15 april 2023
Kursstart
Augusti 2023

Vill du arbeta med att förbättra livssituationen för människor som av olika skäl har det svårt? Då kan socialpedagogutbildningen vara rätt för dig. Som socialpedagog arbetar du med att förbättra livssituationen för utsatta människor i alla åldrar. Du arbetar aktivt och professionellt med enskilda individer och grupper och deltar aktivt i olika former av förändrings- och behandlingsarbete. 

Exempel på miljöer där socialpedagoger arbetar är skolor, hvb-hem, inom öppenvården för familjer och personer med missbruksproblem med mera.  

Läs mer: Socialpedagogutbildningen går också att läsa på distans.

Yrkesroll

I mötet med människor i olika livssituationer kan du verka som socialpedagog. Du arbetar med att förbättra livssituationen för utsatta barn, ungdomar och vuxna. Du tar eget professionellt ansvar för samtal, arbetar pedagogiskt med grupper och deltar aktivt i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

De vanligaste arbetsplatserna är olika former av hem för vård och behandling (HVB). Även olika kommunala verksamheter som exempelvis funktionsstöd eller öppenvård för familjer, personer med missbruksproblem samt inom skolan.

Om utbildningen

I utbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. Vi arbetar processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande där teorier och begrepp varvas med reflektion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp.

Kreativa uttryckssätt som exempelvis bild, musik och drama används för att levandegöra och gestalta vårt lärande. I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och förutsätter daglig fysisk närvaro på vår skola.

Utbildningen omfattar 80 studieveckor, inklusive 20 veckors Lärande i Arbete (LIA) med handledning på en arbetsplats.

LIA-platser kan begära utdrag ur belastningsregistret, läs mer här: utdrag ur belastningsregistret

Kurser och kursplan

Som utbildningsanordnare tillhör vi BALSAM (Yrkesutbildningar i socialpedagogiskt arbete). BALSAMs utbildningsmål och andra styrdokument utvecklar och kvalitetssäkrar vår utbildning. Läs mer här: BALSAMs gemensamma utbildningsmål.

Behörighetskrav

  • Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola med godkänt betyg i svenska 2 och 3 eller svenska 2 som andraspråk. 
  • Du behöver vara minst 22 år.
  • Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid.

Vid fall av tidigare problematik med exempelvis missbruk och/eller psykisk sjukdom krävs fyra års dokumenterad besvärsfrihet. 

Kontakta skolan om du önskar åberopa andra kompetenser för ansökan än de grunder som finns angivna ovan, så hjälper vi dig vidare.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

>>> Läs mer om grundläggande behörighet på uhr.se

REELL KOMPETENS

>>> Läs mer om reell kompetens på yrkeshogskolan.se

BEDÖMNING AV UTLÄNDSK UTBILDNING

>>> Läs mer om bedömning av utländsk utbildning på uhr.se

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i maj. Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen.

Din personliga- och erfarenhetsmässiga lämplighet prövas här. Socialt- eller pedagogiskt arbete och ideellt engagemang är särskilt meriterande.

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och reserver.

Kostnad

Du betalar själv för din litteratur. Beräknad kostnad är cirka 3 500 kronor.  Du bekostar också kortare resor i samband med Lärande i Arbete (LIA) och gemensamma aktiviteter. Kostnader i samband med studiebesök eller studieresor kan förekomma. 

Skolan tar också ut en materialkostnad om 900 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa skolgemensamma aktiviteter.

Ansök

Ansökan är stängd för 2022. Välkommen åter 1 februari 2023 då vi öppnar ansökan inför kursstart i augusti 2023.

Kontakt

Martin Giselsson, lärare