Socialpedagog

Glada personer i samtal
Yrkesutbildning

Socialpedagog

Vill du arbeta med att förbättra livssituationen för människor som av olika skäl har det svårt? Då kan socialpedagogutbildningen vara rätt val för dig. Som socialpedagog arbetar du aktivt och professionellt med enskilda individer och grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

Läs mer: Socialpedagogutbildningen går också att läsa på distans.

Följ oss på Instagram: @socialpedagogjamshog

Kurstyp
Yrkesutbildning
Kursnamn
Socialpedagog
Ansökningsperiod
1 feb–15 april 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Yrkesroll

Som socialpedagog möter du människor i många olika livssituationer. Du arbetar med att förbättra förutsättningarna för utsatta barn, ungdomar och vuxna. Du tar eget professionellt ansvar för samtal, arbetar pedagogiskt med grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

De vanligaste arbetsplatserna är olika former av hem för vård och behandling (HVB), skola, LSS-verksamheter, SiS-institutioner samt verksamheter inom kommunal öppenvård.

Som socialpedagog kan du komma att arbeta med missbruk, olika typer av funktionsnedsättningar, kriminalitet, psykisk ohälsa samt familjer.

Om utbildningen

I utbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. Vi arbetar processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande där teorier och begrepp varvas med reflektion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp.

Kreativa uttryckssätt som exempelvis bild, musik och drama används för att levandegöra och gestalta vårt lärande. I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och förutsätter daglig fysisk närvaro på vår skola. Detta utgör grunden för pedagogiken inom folkbildningen.

Utbildningen omfattar 80 studieveckor, inklusive 20 veckors Lärande i Arbete (LIA) med handledning på en arbetsplats.

LIA-platser kan begära utdrag ur belastningsregistret, läs mer här: Utdrag ur belastningsregistret

Framtidsutsikter

Socialpedagoger har goda förutsättningar för anställning efter genomgången utbildning.

Kurser och kursplan

Som utbildningsanordnare tillhör vi BALSAM (Yrkesutbildningar i socialpedagogiskt arbete). BALSAMs utbildningsområden och andra styrdokument utvecklar och kvalitetssäkrar vår utbildning. Läs mer: BALSAMs gemensamma utbildningområden

Delkurser i utbildningen:

> Socialpedagogik

> Kommunikation

> Sociologi och kultur

> Sociologi och kultur

> Psykologi

> Juridik

> Projekt- och fördjupningsarbeten

> LIA (Lärande i Arbete)

> Självledarskap

> Samtalsmetodik

> Funktionsnedsättning

> Familj

> Nätverksarbete

> Missbruk och kriminalitet

> Psykiatri

Behörighetskrav

Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola med godkänt betyg i svenska 2 och 3 eller svenska 2 och 3 som andraspråk.
• Du behöver vara minst 22 år.
• Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet.

Kontakta skolan om du önskar åberopa andra kompetenser för ansökan än de grunder som finns angivna ovan, så hjälper vi dig vidare.

Läs mer på uhr.se: Grundläggande behörighet
Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i maj. Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen.

Din personliga- och erfarenhetsmässiga lämplighet prövas här. Socialt eller pedagogiskt arbete och ideellt engagemang är särskilt meriterande.

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och reserver.

 

Kostnader

Du betalar själv för din litteratur. Beräknad kostnad är cirka 3 500 kronor. Du bekostar också kortare resor i samband med Lärande i Arbete (LIA) och gemensamma aktiviteter. Kostnader i samband med studiebesök eller studieresor kan förekomma.

Skolan tar också ut en materialkostnad om 900 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa skolgemensamma aktiviteter.

Ansök till kursen

Ansökan till kursstart hösten 2024 öppnar 1 februari 2024.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB, till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Kontakt

Hanna Larsson, lärare: hanna.larsson@jamshog.org