Bokcirkel Harry Martinson

Jämshögs folkhögskola > Dagkurs > Bokcirkel Harry Martinson
Bokcirkel med Harry Martinsons klassiker

På luffen bland nässlor och rymdskepp – Vi läser verk av Harry Martinson

Onsdagar 10.30–12.00. I samarbete med Harry Martinsonsällkapet arrangerar folkhögskolan en bokcirkel.

Deltagarna i kursen kommer att träffas i bokcirkelform och läsa, studera och diskutera olika verk av Harry Martinson. Valet av texter kommer gruppen att göra vid kursens början. Irmeli Romo kommer att leda kursen. Irmeli är pensionerad gymnasielärare och litteraturvetare och sedan ett år tillbaka ordförande i Harry Martinson-sällskapet.

Kostnader

Skolan tar ut en materialkostnad om 400 kronor/person och termin. Materialkostnaden täcker framförallt försäkring under tiden du som kursdeltagare är på skolan. Du får också gemensam fika i början och slutet av varje termin samt kopior och annan service under din tid på kursen. Bokcirkelböcker ingår i materialkostnaden.

Vid eventuella uflykter med kursen delar gruppen på kostnad för till exempel buss och inträden och står för sin egen lunch och fika. 

Om att ansöka

PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. 

ANSÖKAN GÄLLER FÖR ETT LÄSÅR

Ansökan gäller för både höst- och vårtermin under det kommande läsåret. Du avgör själv i samband med terminsskiftet om du vill fortsätta på vårterminen. Viktigt att du då meddelar oss om du INTE vill fortsätta. 

DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret.

OBS: SchoolSoft fungerar bäst på datorn i webbläsare som Google Chrome eller Microsoft Edge. På äldre modeller av surfplattor och mobiltelefoner har det visat sig vara problem att registrera konto eller logga in. 

Ansökan öppnar 1 mars 2024

Kontakt

Irmeli Romo, kursledare för bokcirkeln: irmeli.romo@gmail.com

Anna Wiklander, administratör för Dagkursen: anna.wiklander@jamshog.org