Studeranderätt

Studeranderätt

Här hittar du alla de dokument som är viktiga för dig att ha koll på som studerande på Jämshögs folkhögskola. Dokumenten tar upp dina rättigheter som kursdeltagare och även vilka regler och strukturer som gäller på skolan. 

Dokumenten är fördelade i fyra kategorier: Policyer, regler, riktlinjer och handlingsplaner. Alla dokument reviderades 2023-08-16 inför läsåret 2023/2024.

Här kan du ladda ner alla delar av studeranderättsdokumentet i en PDF:

>>> Studeranderätt Jämshögs folkhögskola 2023-08-16