Fritidsledarutbildning – Jämshögs folkhögskola – Bli fritidsledare!

Jämshögs folkhögskola > Yrkesutbildning > Fritidsledarutbildning – Jämshögs folkhögskola – Bli fritidsledare!
Yrkesutbildning, 2 år på helfart

Fritidsledare

Var en aktiv del i främjande och förebyggande arbete med barn och ungdomar. Som fritidsledare är ditt fokus att coacha unga i deras personliga och sociala utveckling samt att skapa en meningsfull fritid.

Ansökan öppen till 25 augusti 2024, scrolla ner och sök nu!

Utbildningen till fritidsledare omfattar 80 veckors heltidsstudier, inklusive 16 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande). I studierna varvas teori och praktik. Studiebesök och gästföreläsare är återkommande inslag. Du kommer också att genomföra och vara delaktig i olika friluftsaktiviteter, både inom- och utomhus samt i sommar- och vintermiljö.

Som studerande hos oss kommer du under utbildningstiden utveckla ditt eget ledarskap och få kunskaper om människors beteende, ungdomskulturer, hälsans påverkan på individen samt kunskap om hur man arbetar i projektform. Lokal profil för fritidsledarutbildningen på Jämshögs folkhögskola är projektledning. 

I slutet av andra studieåret åker deltagare och lärare tillsammans på en studieresa utomlands till en större stad. 

Mer om kursen

Yrkesroll

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och se alla individers lika värde. Att främja god hälsa och delaktighet i all verksamhet som man arbetar i.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med individer och gruppers fritid och är framför allt verksam inom följande yrkesområden:

  • Öppen verksamhet: fri och frivillig för besökaren, till exempel fritidsgård, mötesplatser och församlingsverksamhet
  • Skola: under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
  • Social verksamhet: inom till exempel HVB-hem, SiS-institution eller LSS.

Delkurser och kursplan

Vi är medlemmar i Fritidsledarskolorna, den gemensamma föreningen för alla fritidsledarutbildningar i Sverige. Fritidsledarskolorna har i uppgift att främja samarbetet mellan de skolor som bedriver fritidsledarutbildning, att verka för ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete, att verka för ett fördjupat samarbete med intressenter såväl inom yrkeskår som utbildning samt svara för en gemensam utåtriktad informationsverksamhet.

Läs mer: Jämshögs folkhögskolas lokala kursplan

Läs mer: Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan

Efter utbildningen

Som fritidsledare finns det goda förutsättningar för jobb efter avklarad utbildning. Under de senaste två åren har 93% resp. 89% av de som gick fritidsledarutbildningen på Jämshögs folkhögskola och som fick utbildningsbevis fått jobb! 

Läs mer: Fritidsledarskolornas undersökning “Vart tog de vägen?”

För dig som funderar på att bli församlingspedagog så kan fritidsledarutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola, enligt behörighetsreglerna, vara en väg att gå.

Läs mer: Behörighetsregler för församlingspedagoger, fackutbildning

Behörighetskrav

  • Treårig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska 2 som andraspråk.
  • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Läs mer på yrkeshogskolan.se: Grundläggande behörighet

Läs mer på yrkeshogskolan.se:Reell kompetens och validering

Läs mer på uhr.se:Bedömning av utländsk utbildning

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i april (under vecka 17). Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen.

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och reserver.

Kostnader

Du betalar själv för studieresor, studiebesök, litteratur med mera. Beräknad kostnad är cirka 4000 kronor per läsår.

Skolan tar ut en materialkostnad som är 900 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicenser för Microsoft 365, kopiering, konstnärliga material, vissa resor med mera.

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Om att ansöka

Ansökan till fritidsledarutbildningen är öppen tills vidare.

Följ din ansökan: Logga in i SchoolSoft

OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret. Läs också på i förväg vad du förväntas bifoga i din ansökan och spara ner digitala dokument så är du förberedd inför ansökningsprocessen. 

BIFOGADE FILER I ANSÖKAN

Förbered de filer som ska bifogas i ansökan genom att se till att text och innehåll syns tydligt samt att de är i ett lämpligt filformat (PDF, Wordfiler eller JPEG-bilder rekommenderas). Namnge också dina dokument för att förenkla hanteringen av dem, exempelvis “Personbevis Förnamn Efternamn” eller “Gymnasiebetyg”.

Ansök till fritidsledarutbildningen

Ansökningsprocessen

1 feb 2024
Ansökan öppnar
Ansökan är öppen tills vidare. Du ansöker via länk ovan. Ansökan görs i systemet SchoolSoft. När du skickat in din ansökan får du i SchoolSoft och via mejl en automatisk bekräftelse på att ansökan kommit in.
20 april 2024
Intervjuer med sökande
Denna dag genomför vi intervjuer med sökande. Alla behöriga sökande inbjudna blir inbjudna. Du får också se skolan, träffa lärare och kursdeltagare.
Maj 2024
Antagningsbesked
Senast den 15 maj 2024 skickar vi ut antagningsbesked till alla som varit på intervju hos oss.
Juni 2024
Anta din plats
Du som blivit antagen ska under juni tacka ja till din plats via SchoolSoft.
Sommar 2024
Sommarbrev
Du som tackat ja till din plats får ett mejl med infomation om kursstarten i augusti.
19 aug 2024
Kursstart
Läsåret börjar.

Kontakt

Mejla mig om du har frågor:

Johan Jönsson, lärare
johan.jonsson
@jamshog.org