Fritidsledare

Yrkesutbildning

Fritidsledare

En tvåårig yrkesutbildning som leder till jobb. Som färdigutbildad ska du som fritidsledare ha förmåga att kunna inspirera individer och grupper till meningsfull fritid. Vår profil är Projektledning.

Kurstyp
Yrkesutbildning
Kursnamn
Fritidsledare
Ansökningsperiod
1 feb–15 april 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 80 veckors heltidsstudier, inklusive 16 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Studierna varvar teori och praktik. Studiebesök och gästföreläsare är frekventa inslag. Du kommer också att möta friluftspedagogiska moment. En studieresa utomlands är också en del av utbildningen. Under det andra året finns möjlighet till individuell påverkan på utbildningens innehåll.

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och se alla individers lika värde. Att främja god hälsa och delaktighet i all verksamhet som man arbetar i.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med individer och gruppers fritid och är framför allt verksam inom följande yrkesområden:

  • Öppen verksamhet: fri och frivillig för besökaren, t.ex. fritidsgård, mötesplatser och församlingsverksamhet
  • Skola: under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
  • Social verksamhet: inom t.ex. HVB-hem, SiS-institution eller LSS.

Kurser och kursplan

Vi är medlemmar i Fritidsledarskolorna, den gemensamma föreningen för alla fritidsledarutbildningar i Sverige. Fritidsledarskolorna har i uppgift att främja samarbetet mellan de skolor som bedriver fritidsledarutbildning, att verka för ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete, att verka för ett fördjupat samarbete med intressenter såväl inom yrkeskår som utbildning samt svara för en gemensam utåtriktad informationsverksamhet.

Läs mer: Jämshögs folkhögskolas lokala kursplan
Läs mer: Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan

Behörighetskrav

  • Treårig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska 2 som andraspråk .
  • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Läs mer på yrkeshogskolan.se: Grundläggande behörighet
Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Framtidsutsikter

Som fritidsledare finns det goda förutsättningar för jobb efter avklarad utbildning. Under de senaste två åren har 93% resp. 89% av de som gick fritidsledarutbildningen på Jämshögs folkhögskola och som fick utbildningsbevis fått jobb!  

Läs mer: Fritidsledarskolornas undersökning “Vart tog de vägen?”

För dig som funderar på att bli församlingspedagog så kan fritidsledarutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola, enligt behörighetsreglerna, vara en väg att gå.

Läs mer: Behörighetsregler för församlingspedagoger, fackutbildning

Kostnader

Du betalar själv för studieresor, studiebesök, litteratur med mera. Beräknad kostnad är cirka 3000 kronor per läsår.

Skolan tar också ut en materialkostnad som är 900 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicenser för Microsoft 365, kopiering, konstnärliga material, vissa resor med mera.

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Ansökningsprocessen

  • Ansökan är öppen från den 1 februari.
  • Efter vecka 10 kommer vi att återkoppla dig om din ansökan (komplett eller behöver kompletteras).
  • De som är behöriga kommer att bjudas in till en intervjudag under vecka 17 här på skolan.
  • Antagningsbesked ges den 15 maj.

Ansök till kursen

Ansökan till kursstart hösten 2024 öppnar 1 februari 2024.

Använd vår lathund för att säkerställa att du har allt som behövs för din ansökan: Lathund ansökan, fritidsledare.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB, till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Kontakt

Anna Sandborg, lärare: anna.sandborg@jamshog.org, 070-174 89 97