Teatertorsdag

Prova på teater!

Teatertorsdag

En dagkurs/verksamhet för seniorer/daglediga med teaterintresse, men även för dig som är nybörjare och vill prova på drama/teater som arbetssätt, antingen av intresse eller för självutvecklande ändamål. Denna kurs är ett samarbete med Teatersmedjan i Blekinge och genomförs på Lokstallarna i Karlshamn.

 

Sista ansökningsdag förlängd till 15 juni 2024

 

Tid behöver alltid läggas på att genom drama arbeta samman gruppen och tilliten. Därigenom ges möjlighet att träna på att våga, gestalta, leka och samarbeta. Teatern kommer sedan mer och mer att ta vid och prägla kursen, men själva dramat finns alltid med som komplettering och för att sammanföra gruppen.

Enligt folkbildningen är gruppen med och formar kursen, gruppens erfarenheter och intressen ger riktning.

Kursen har gått i två terminer 2023/2024 och är öppen för både nya och tidigare deltagare.

Kan hända skapas det någon fri grupp med ett driv att jobba tillsammans utöver denna dagkurs? Möjligen väljer gruppen att dyka ner i olika skådespelar-tekniker/övningar? Eller är det dramat och lekfullheten som är det behov som finns? Möjligen möter vi publik?

Kursinnehåll

  • Drama – samarbete, tillit, våga
  • En skådespelares verktyg – kropp, röst, känslor
  • Teaterteori/historia
  • Scenisk framställning

Praktiskt om kursen

Kursen arrangeras i samarbete med teaterföreningen Teatersmedjan i Blekinge och kommer att genomföras på Teatersmedjan i Karlshamn på torsdagar mellan 09.00-11.30. I passet ryms en kortare folkbildande fika. Där finns lokaler med alla förutsättningar för teater. Det sitter i väggarna! 🙂

Höstterminen består av 12 träffar, på vårterminen några fler träffar.

Kostnader

Medlemsavgift till Teatersmedjan, 800 kr per termin. Som medlem får du bland annat vissa rabatter i föreningen och tillgång att se tidigare föreställningar digitalt. Läs mer om föreningen på Teatersmedjans hemsida: Teatersmedjan i Blekinge

Skolan tar inte ut någon kostnad för kursen. Du är försäkrad under träffarna. 

Om att ansöka

PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. 

ANSÖKAN GÄLLER FÖR ETT LÄSÅR

Ansökan gäller för både höst- och vårtermin under det kommande läsåret. Du avgör själv i samband med terminsskiftet om du vill fortsätta på vårterminen. Viktigt att du då meddelar oss om du INTE vill fortsätta. 

DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret.

OBS: SchoolSoft fungerar bäst på datorn i webbläsare som Google Chrome eller Microsoft Edge. På äldre modeller av surfplattor och mobiltelefoner har det visat sig vara problem att registrera konto eller logga in. 

Ansök till Teatertorsdag, kursstart hösten 2024

Kontakt

Anna Wiklander, administratör för Dagkursen, anna.wiklander@jamshog.org