Kreativt skrivande – fördjupning distans

Jämshögs folkhögskola > Estetiska kurser > Kreativt skrivande – fördjupning distans
Estetisk profilkurs, 1 år, halvfart med nät- och närträffar

Kreativt skrivande – fördjupning distans

Vill du ta nästa steg i ditt skrivande? I den här kursen får du, under ett år möjlighet att arbeta utifrån din egen projektidé. Kursen syftar till att utveckla det egna skrivandet – inom ramen för ditt projekt jobbar vi från idé till färdigt resultat.

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig i ditt skrivande. Kanske har du tidigare erfarenhet från skrivarkurs på grundläggande nivå, har ett pågående skrivprojekt som du vill få färdigt, eller står redo att påbörja en process – det viktigaste är att du har en konkret idé om vad du vill arbeta med under året.

Under ett år får du som deltagare möjlighet att arbeta fokuserat med ditt projekt. Ansökan görs genom ett personligt brev, projektbeskrivning och ett kortare textexempel. Kursen riktar sig till dig som redan är i gång med ditt skrivande.

Mer om kursen

Kursinnehåll

Genom individuell handledning, kontinuerliga textinlämningar och responssamtal får du som deltagarna driva ditt projekt mot ett tydligt uppsatt mål.

Innehållet anpassas individuellt, utifrån den projektbeskrivning och målsättning varje deltagare har satt upp.

Kursen ges på distans och bygger på längre skrivperioder med inlämning och lärarhandledning samt ett antal responssamtal i grupp. Utöver det egna skrivandet ger kursen en grundläggande förståelse för skrivprocessens olika faser, från synopsis till följebrev, kontakt med förlag, marknadsföring, stipendier etc.

Du kommer även erbjudas möjlighet att närvara på skolan för seminarium, författarsamtal eller liknande gemensamma aktiviteter. Detta utformas utifrån hur gruppen ser ut och vilka möjligheter varje deltagare har.

Format

Studietakt: Ett år, halvfart (50%)

Studieform: Distansstudier med nät- och närträffar

Den huvudsakliga kommunikationen kommer att ske via vår digitala plattform Microsoft Teams. Här kommer också textsamtal och seminarium att hållas.

Nödvändiga studentlicenser ingår i  kursens materialkostnad

Behörighet och textprov

Inga förkunskaper krävs. I ansökan ber vi dig att skicka in:  

  • PERSONLIGT BREV – En kortfattad beskrivning av dig själv och ditt mål med kursen – max 1 A4, 12p, 1,5 radavstånd  
  • TEXTPROV – Ett kortare textprov – 1–3 sidor, 12p, 1,5 radavstånd 
  • PERSONBEVIS FÖR STUDIER – Daterat högst fyra veckor före ansökningstillfället. Beställs på Skatteverket: Personbevis på Skatteverket
  • BETYG – Kopior på betygsdokument som visar din utbildningsbakgrund.

Kostnader

Materialkostnaden är 450 kr per termin. I denna ingår olycksfallsförsäkring vid närträffar på skolan, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa gemensamma aktiviteter.

Om att ansöka

PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret.

BIFOGADE FILER I ANSÖKAN

Förbered de filer som ska bifogas i ansökan genom att se till att text och innehåll syns tydligt samt att de är i ett lämpligt filformat (PDF, Wordfiler eller JPEG-bilder rekommenderas). Namnge också dina dokument för att förenkla hanteringen av dem, exempelvis “Personbevis Förnamn Efternamn” eller “Gymnasiebetyg”.

Ansökan till Kreativt skrivande – fördjupning distans, kursstart hösten 2024, är stängd.

Följ din ansökan: Logga in i SchoolSoft

Ansökningsprocessen

1 feb 2024
Ansökan öppnar
Du ansöker via länk ovan. Ansökan görs i systemet SchoolSoft. När du skickat in din ansökan får du i SchoolSoft och via mejl en automatisk bekräftelse på att ansökan kommit in.
15 maj 2024
Ansökan stängs
Ansökan till Kreativt skrivande – fördjupning distans stängs.
1 juni 2024
Antagningsbesked
Senast den 1 juni 2024 skickar vi ut antagningsbesked till dig som sökt.
Juni 2024
Bekräfta din plats
Du som blivit antagen ska under juni ge oss besked om du antar din plats eller inte. Detta gör du i SchoolSoft.
Sommar 2024
Sommarbrev
Du som tackat ja till din plats får ett mejl med infomation om kursstarten i augusti.
19 aug 2024
Kursstart
Läsåret börjar.

Kontakt

Mejla mig om du har frågor:
Ola Rydberg, lärare
ola.rydberg@jamshog.org