Kreativt skrivande – fördjupning distans

Jämshögs folkhögskola > Profilkurs > Kreativt skrivande – fördjupning distans
Ett år, 50%, med nät- och närträffar

Kreativt skrivande – fördjupning distans

Vill du ta nästa steg i ditt skrivande? I den här kursen får du, under ett år möjlighet att arbeta utifrån din egen projektidé. Kursen syftar till att utveckla det egna skrivandet – inom ramen för ditt projekt jobbar vi från idé till färdigt resultat.

Kurstyp
Profilkurs
Kursnamn
Kreativt skrivande - fördjupning distans
Ansökningsperiod
1 feb–15 maj 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Kursbeskrivning

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig i ditt skrivande. Kanske har du tidigare erfarenhet från skrivarkurs på grundläggande nivå, har ett pågående skrivprojekt som du vill få färdigt, eller står redo att påbörja en process – det viktigaste är att du har en konkret idé om vad du vill arbeta med under året.

Under ett år får du som deltagare möjlighet att arbeta fokuserat med ditt projekt. Ansökan görs genom ett personligt brev, projektbeskrivning och ett kortare textexempel. Kursen riktar sig till dig som redan är i gång med ditt skrivande.

Innehåll

Genom individuell handledning, kontinuerliga textinlämningar och responssamtal får du som deltagarna driva ditt projekt mot ett tydligt uppsatt mål.

Innehållet anpassas individuellt, utifrån den projektbeskrivning och målsättning varje deltagare har satt upp.

Kursen ges på distans och bygger på längre skrivperioder med inlämning och lärarhandledning samt ett antal responssamtal i grupp. Utöver det egna skrivandet ger kursen en grundläggande förståelse för skrivprocessens olika faser, från synopsis till följebrev, kontakt med förlag, marknadsföring, stipendier etc.

Du kommer även erbjudas möjlighet att närvara på skolan för seminarium, författarsamtal eller liknande gemensamma aktiviteter. Detta utformas utifrån hur gruppen ser ut och vilka möjligheter varje deltagare har.

Format

Studietakt: Ett år, 50% (halvfart) 

Studieform: Distansstudier med nät- och närträffar

Den huvudsakliga kommunikationen kommer att ske via vår digitala plattform, textsamtal och seminarium kommer hållas via Microsoft Teams (nödvändiga studentlicenser ingår i materialkostnad).

Kostnader

Materialkostnaden är 450 kr per termin. I denna ingår olycksfallsförsäkring, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa gemensamma aktiviteter.

Ansök till kursen

Inga förkunskaper krävs. I ansökan ber vi dig att skicka in:  

  • PERSONLIGT BREV – En kortfattad beskrivning av dig själv och ditt mål med kursen – max 1 A4, 12p, 1,5 radavstånd  
  • TEXTPROV – Ett kortare textprov – 1–3 sidor, 12p, 1,5 radavstånd 
  • PERSONBEVIS – Daterat högst fyra veckor före ansökningstillfället. Beställs på Skatteverket: Personbevis på Skatteverket
  • BETYG – Kopior på betygsdokument som visar din utbildningsbakgrund.

Vi ser fram emot din ansökan!

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB, till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Länk: Följ din ansökan i SchoolSoft

Kontakt

Ola Rydberg, lärare, ola.rydberg@jamshog.org