Allmän kurs – ta behörighet till studier på högskola eller universitet

Jämshögs folkhögskola > Allmän kurs > Allmän kurs – ta behörighet till studier på högskola eller universitet
1–3 år, heltid, behörighetsgivande studier på två nivåer

Allmän kurs

Allmän kurs utgör basen i folkhögskolans verksamhet. Kursen vänder sig främst till dig som vill läsa på grundskole- eller gymnasienivå och ta behörighet till vidare studier.

>>> Ansökan till höstterminen 2024 är nu öppen!

Informationsfilm om Allmän kurs, från folkhögskola.nu 

Om studier på Allmän kurs

Undervisningen på Allmän kurs sker i små grupper med hög lärartäthet. Vi strävar efter att arbeta med teman som vi närmar oss utifrån flera olika ämnesperspektiv.

I vår undervisning står samtalet och ditt aktiva deltagande i fokus. Utifrån det använder vi även metoder som grupparbeten, individuella fördjupningsarbeten, kreativt skapande med mera.

Examination sker kontinuerligt genom samtal, grupparbeten, övningar, presentationer och utställningar.

Allmän kurs på studiebesök på Marinmuseum i Karlskrona.
 
Så vet du hur länge du ska gå på folkhögskola!

Hur länge du ska studera beror på vad du har med dig sedan tidigare. Tidigare studier/arbete + dina studier på folkhögskola ska motsvara tre års studier på gymnasienivå, enligt någon av alternativen ovan. Du måste dock gå minst ett år på Allmän kurs på folkhögskola för att få grundläggande behörighet. Ett läsår innebär minst 35 veckors studier på heltid. Folkhögskolorna kan organisera sina folkhögskolekurser olika och det kan också påverka hur lång tid dina studier tar.

 
Omfattningskravets fem olika alternativ

Ämnena i innehållskravet är samma som på gymnasieskolan men det innebär inte att du studerar på exakt samma sätt som på gymnasieskolan. Folkhögskolan kan ha andra undervisningsformer.

Innehållskravet kan uppfyllas genom studier på folkhögskola eller på gymnasieskola/komvux före eller efter folkhögskolestudierna. Även kurser som studerats enligt äldre kursplaner kan räknas in i folkhögskolans nuvarande modell.

 

Kostnader

Skolan tar ut en materialkostnad på 1200 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicenser för Microsoft 365, kopiering, konstnärliga material, vissa resor med mera. Kostnader kan tillkomma för studiebesök.

Allmän kurs på grund- och gymnasienivå är studiemedelsberättigad hos CSN.

Allmän kurs på grundskolenivå

Om du inte har gått klart grundskolan eller saknar behörighet för gymnasiestudier kan du gå Allmän kurs på grundskolenivå. Då får du kunskaper och behörighet så att du senare kan studera vidare på gymnasienivå. Du studerar under 1–2 års tid. Studierna är på heltid och baserade i och omkring skolans lokaler.

Du har möjlighet att läsa svenska, engelska, matematik och samhällskunskap för att ta behörighet i dessa ämnen och därmed bli behörig till studier på gymnasienivå. I kursen ingår även friskvård och naturorientering. Studierna är på heltid.

Antagningskrav:
För att vara behörig till att studera på Allmän kurs på grundskolenivå krävs det att du som har svenska som andraspråk har minst betyget E i SFI D eller i Svenska som andraspråk på grundskolenivå.

>>> Ansök till Allmän kurs på grundskolenivå

Om att ansöka

OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret. Läs också på i förväg vad du förväntas bifoga i din ansökan och spara ner digitala dokument så är du förberedd inför ansökningsprocessen. 

BIFOGADE FILER I ANSÖKAN

Förbered de filer som ska bifogas i ansökan genom att se till att text och innehåll syns tydligt samt att de är i ett lämpligt filformat (PDF, Wordfiler eller JPEG-bilder rekommenderas). Namnge också dina dokument för att förenkla hanteringen av dem, exempelvis “Personbevis Förnamn Efternamn” eller “Gymnasiebetyg”.

> Ansök till Allmän kurs på grundskolenivå, kursstart 19 augusti 2024

 

Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs på gymnasienivå studerar du under 1–3 års tid, beroende på dina tidigare studier. Studierna är på heltid och baserade i och omkring skolans lokaler. Efter du uppnått behörighet i ämnena som krävs och uppnår omfattningskravet har du möjlighet att söka vidare till bland annat Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet.

Antagningskrav:
För att vara behörig att studera på Allmän kurs på gymnasienivå krävs det att du har behörighet (motsvarande minst betyget E) i följande kurser på grundskolenivå:

  • Svenska /Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Matematik

BEHÖRIGHET FÖR YRKESHÖGSKOLA

För att ta behörighet till yrkeshögskola krävs godkänt i kurserna nedan. Vissa YH-utbildningar kräver godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2+3.

• Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
• Engelska 5
• Matematik 1b
• Samhällskunskap 1a1
• Religion 1
• Historia 1a1
• Naturkunskap 1a1

BEHÖRIGHET FÖR HÖGSKOLA/UNIVERSITET

För behörighet till högskolestudier krävs godkänt betyg alla i ämnen nedan, utom i Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2 som är valbara.

• Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3
• Engelska 5, 6
• Matematik 1b
• Samhällskunskap 1a1 (möjlighet att läsa 1a2)
• Religion 1
• Historia 1a1 (möjlighet att läsa 1a2)
• Naturkunskap 1a1

Efter avklarad kurs får du ett studieomdöme. Detta använder du om du vill söka vidare till en eftergymnasial utbildning. För studier vid högskola/universitet söker du in på folkhögskolekvoten med ditt studieomdöme från Allmän kurs.

 
Innehållskrav till yrkesutbildningar på folkhögskola

Vad som krävs för att gå en yrkesutbildning på folkhögskola varierar. En del har valt att följa samma grundläggande behörighet som för högskolan, andra har valt yrkeshögskolans behörighet. Exempelvis Fritidsledarutbildningarna har valt en kombination: som behörighet kräver de samma som yrkeshögskolan men som särskilda förkunskaper krävs Svenska 2.

>>> Ansök till Allmän kurs på gymnasienivå

Om att ansöka

OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret. Läs också på i förväg vad du förväntas bifoga i din ansökan och spara ner digitala dokument så är du förberedd inför ansökningsprocessen. 

BIFOGADE FILER I ANSÖKAN

Förbered de filer som ska bifogas i ansökan genom att se till att text och innehåll syns tydligt samt att de är i ett lämpligt filformat (PDF, Wordfiler eller JPEG-bilder rekommenderas). Namnge också dina dokument för att förenkla hanteringen av dem, exempelvis “Personbevis Förnamn Efternamn” eller “Gymnasiebetyg”.

> Ansök till Allmän kurs på gymnasienivå, kursstart 19 augusti 2024

Kontakt

Mejla mig om du har frågor:

Erik Nilsson, lärare
erik.nilsson@jamshog.org