Allmän kurs

Allmän kurs

Allmän kurs

Kurstyp
Allmän kurs
Kursnamn
Allmän kurs
Ansökningsperiod
27 feb–31 aug 2023
Kursstart

Allmän kurs utgör basen i folkhögskolans verksamhet. Kursen vänder sig främst till dig som vill läsa på grundskole- eller gymnasienivå och få behörighet till vidare studier.

Undervisningen sker i små grupper med hög lärartäthet. Vi arbetar ofta med teman som vi närmar oss utifrån flera olika ämnesperspektiv. I vår undervisning står samtalet och ditt aktiva deltagande i fokus. Utifrån det använder vi även metoder som grupparbeten, individuella fördjupningsarbeten, kreativt skapande med mera.

För oss står mötet och det gemensamma lärandet i centrum. På Allmän kurs sker undervisningen i en interaktiv studiemiljö där du som kursdeltagare är med och påverkar. Dina kunskaper, erfarenheter och intressen bidrar till att forma undervisningen. Därför är det viktigt för oss med din närvaro och din delaktighet.

Examination sker kontinuerligt genom samtal, grupparbeten, övningar, presentationer med mera.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på respektive länkar nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Ansök nu för kursstart i augusti 2023.

Ansök till allmän kurs på gymnasienivå

Kontakt

Erik Nilsson, lärare: erik.nilsson@jamshog.org