Socialpedagog – distans

Jämshögs folkhögskola > Yrkesutbildning > Socialpedagog – distans
Yrkesutbildning

Socialpedagog – distans

Vill du arbeta med att förbättra livssituationen för människor som av olika skäl har det svårt? Då kan socialpedagogutbildningen vara rätt val för dig. Som socialpedagog arbetar du aktivt och professionellt med enskilda individer och grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

Kurstyp
Yrkesutbildning
Kursnamn
Socialpedagog – distans
Ansökningsperiod
1 feb–15 april 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Yrkesroll

Som socialpedagog möter du människor i många olika livssituationer. Du arbetar med att förbättra förutsättningarna för utsatta barn, ungdomar och vuxna. Du tar eget professionellt ansvar för samtal, arbetar pedagogiskt med grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

De vanligaste arbetsplatserna är olika former av hem för vård och behandling (HVB), skola, LSS-verksamheter, SiS-institutioner samt verksamheter inom kommunal öppenvård.

Som socialpedagog kan du komma att arbeta med missbruk, olika typer av funktionsnedsättningar, kriminalitet, psykisk ohälsa samt familjer.

Om utbildningen

I utbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. Vi arbetar processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande där teorier och begrepp varvas med reflektion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp.

Kreativa uttryckssätt som exempelvis bild, musik och drama används för att levandegöra och gestalta vårt lärande. I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt, både vid obligatoriska fysiska träffar samt vid digitala träffar. Detta utgör grunden för pedagogiken inom folkbildningen.

Utbildningen omfattar 80 veckors studier med 75% studietakt. Detta kombineras med 50 procents arbete. Du använder kontinuerligt din arbetsplats som referens i studierna.

Studierna bedrivs på distans men det förekommer regelbundna digitala träffar. Dessutom ingår tre till fyra obligatoriska fysiska träffar per termin, 2–3 dagar per tillfälle.

Framtidsutsikter

Socialpedagoger har goda förutsättningar för anställning efter genomgången utbildning.

Kurser och kursplan

Som utbildningsanordnare tillhör vi BALSAM (Yrkesutbildningar i socialpedagogiskt arbete). BALSAMs utbildningsområden och andra styrdokument utvecklar och kvalitetssäkrar vår utbildning. Läs mer: BALSAMs gemensamma utbildningområden

Behörighetskrav

Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola med godkänt betyg i svenska 2 och 3 eller svenska 2 och 3 som andraspråk. Även följande behöver vara uppfyllt:
• Du behöver vara minst 22 år.
• Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom socialt arbete.
• Pågående anställning inom socialt arbete.
• Godkännande från arbetsgivaren att du får gå utbildningen. Ladda ner intyg här

Kontakta skolan om du önskar åberopa andra kompetenser för ansökan än de grunder som finns angivna ovan, så hjälper vi dig vidare.

Läs mer på uhr.se: Grundläggande behörighet
Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i maj. Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen.

Din personliga- och erfarenhetsmässiga lämplighet prövas här. Socialt- eller pedagogiskt arbete och ideellt engagemang är särskilt meriterande.

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och reserver.

Kostnader

Du betalar själv för din litteratur. Beräknad kostnad är cirka 3 500 kr. Kostnader i samband med studiebesök eller studieresor kan förekomma. 

Skolan tar också ut en materialkostnad om 450 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa skolgemensamma aktiviteter.

 

Ansök till kursen

Ansökan till höstterminen 2023 är stängd. Logga in i SchoolSoft via länken nedan för att följa din ansökan.

(Logga in och klicka sedan på “Ansökningar” i nederkant av skärmen för att se dina aktuella ansökningar i SchoolSoft.) 

Följ din ansökan i SchoolSoft

 

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB, till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Kontakt

Hanna Larsson, lärare: hanna.larsson@jamshog.org