Socialpedagog distans

Yrkesutbildning

Socialpedagog distans

Jämshögs folkhögskola > Yrkesutbildning > Socialpedagog distans
Kurstyp
Yrkesutbildning
Kursnamn
Socialpedagog distans
Ansökningsperiod
1 feb 2023–15 april 2023
Kursstart
Augusti 2023

Vill du arbeta med att förbättra livssituationen för människor som av olika skäl har det svårt? Då kan socialpedagogutbildningen vara rätt för dig. Som socialpedagog arbetar du med att förbättra livssituationen för utsatta människor i alla åldrar. Du arbetar aktivt och professionellt med enskilda individer och grupper och deltar aktivt i olika former av förändrings- och behandlingsarbete. 

Exempel på miljöer där socialpedagoger arbetar är skolor, hvb-hem, inom öppenvården för familjer och personer med missbruksproblem med mera.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 80 veckors heltidsstudier och kombineras med 50 procents arbete. Du använder kontinuerligt din arbetsplats i studierna. Arbetsplatsen fungerar också som din LiA (Lärande i Arbete) vilket omfattar 25 procent av utbildningen.  

Studierna bedrivs på distans men det förekommer regelbundna fysiska och digitala träffar. Dessutom ingår tre till fyra obligatoriska närträffar per termin. 

Utbildningen lägger stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. Erfarenhetsbaserat teoretiskt lärande blandas med praktiska övningar och tid för reflektion. Vidare används kreativa uttryckssätt för att levandegöra och gestalta situationer och sammanhang vilket ger ett effektivt lärande.

Framtidsutsikter

Socialpedagoger har goda förutsättningar för anställning efter genomgången utbildning. Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete är stora fram till år 2026 (data hämtade den 23 september 2021 på ams.se).

Behörighetskrav

  • Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola med godkänt betyg i svenska 2 eller svenska 2 som andraspråk. 
  • Du behöver vara minst 22 år
  • Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid inom socialt arbete och en pågående anställning i branschen. 

Vid fall av tidigare problematik med exempelvis missbruk och/eller psykisk sjukdom krävs fyra års dokumenterad besvärsfrihet. 

Kontakta skolan om du önskar åberopa andra kompetenser för ansökan än de grunder som finns angivna ovan, så hjälper vi dig vidare.

Kostnad

Du betalar själv för din litteratur. Beräknad kostnad är cirka 3 500 kronor.  Du bekostar också kortare resor i samband med Lärande i Arbete och gemensamma aktiviteter. Kostnader i samband med studiebesök eller studieresor kan förekomma. 

Skolan tar också ut en avgift om 900 kronor per termin för försäkring, programlicenser, kopiering, konstnärliga material, vissa resor med mera.

Ansök

Ansökan till kursstart hösten 2023 öppnar 1 februari 2023.

Kontakt

Martin Giselsson, lärare