Socialpedagog – distans

Jämshögs folkhögskola > Yrkesutbildning > Socialpedagog – distans
Yrkesutbildning, 2 år, studietakt 75%

Socialpedagog – distans

Socialpedagogutbildningen på distans vänder sig till dig som är verksam inom yrkesområdet men saknar formell utbildning och vill öka din kompetens samtidigt som du är aktiv i arbete.

Socialpedagogen möter människor i många olika livssituationer. Du arbetar med att förbättra förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna. Du tar eget professionellt ansvar för samtal, arbetar pedagogiskt med grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

De vanligaste arbetsplatserna är olika former av hem för vård och behandling (HVB), skola, LSS-verksamheter, SiS-institutioner samt verksamheter inom kommunal öppenvård.

Som socialpedagog kan du komma att arbeta med missbruk, olika typer av funktionsnedsättningar, kriminalitet, psykisk ohälsa samt familjer med olika typer av utmaningar.

Mer om kursen

Om utbildningen

En förutsättning för att studera till socialpedagog på distans är att du har ett arbete på minst 50% under studietiden. Du behöver ha en garanti från arbetsgivaren att du både har utrymme för att studera samt får handledning av arbetsgivaren under studierna.

Studierna bedrivs på distans men det förekommer regelbundna digitala träffar. Dessutom ingår tre till fyra obligatoriska fysiska träffar på skolan per termin, två–tre dagar per tillfälle.

I utbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. Vi arbetar processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande där teorier och begrepp varvas med reflektion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp.

Distansutbildningen till socialpedagog följer i stort på-plats-utbildningen med skillnaden att din nuvarande arbetsplats blir utgångspunkt för flera delar av utbildningen. De obligatoriska närträffarna på skolan är också viktiga för att både träffa dina kurskamrater och lärare och dela erfarenheter under några intensiva men roliga dagar några gånger per termin. 

Utbildningen omfattar 80 studieveckor.

Delkurser och utbildningsplan

Som utbildningsanordnare tillhör vi BALSAM (Yrkesutbildningar i socialpedagogiskt arbete). BALSAMs utbildningsområden och andra styrdokument utvecklar och kvalitetssäkrar vår utbildning. Läs mer: BALSAMs gemensamma utbildningområden

Läs mer: Utbildningsplan för socialpedagogutbildningen på distans

Delkurser i utbildningen:

> Socialpedagogik

> Kommunikation

> Sociologi och kultur

> Psykiatri

> Psykologi

> Juridik

> Projekt- och fördjupningsarbeten

> Missbruk och kriminalitet

> Självledarskap

> Samtalsmetodik

> Funktionsnedsättning

> Familj

> Nätverksarbete

Efter utbildningen

Du som går utbildningen på distans arbetar redan inom den sociala sektorn men kan genom utbildningen få en ökad kompetens och behörighet på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis. För detta krävs närvaro på de fysiska närträffarna och digitala nätträffarna samt att alla kurser är fullgjorda.

Socialpedagogutbildningen är en tydlig yrkesutbildning som vill utrusta dig för att arbeta nära utsatta människor.

Behörighetskrav

Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola med godkänt betyg i svenska 2 och 3 eller svenska 2 och 3 som andraspråk. Även följande behöver vara uppfyllt:
• Du behöver vara minst 22 år.
• Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom socialt arbete.
• Pågående anställning på minst 50% inom socialt arbete.
• Godkännande från arbetsgivaren att du får gå utbildningen. Ladda ner intyg här

Tips vid ansökan: Namnge alla bifogade filer och dubbelkolla att allt som efterfrågas är med och att det är rätt fil som bifogats.

Kontakta skolan om du önskar åberopa andra kompetenser för ansökan än de grunder som finns angivna ovan, så hjälper vi dig vidare.

Läs mer på studera.nu: Grundläggande behörighet
Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i maj. Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen.

Din personliga- och erfarenhetsmässiga lämplighet prövas här. Socialt- eller pedagogiskt arbete och ideellt engagemang är särskilt meriterande.

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och reserver.

Kostnader

Du betalar själv för din litteratur. Beräknad kostnad är cirka 5 000 kr. Kostnader i samband med studiebesök eller studieresor kan förekomma. 

Skolan tar också ut en materialkostnad om 450 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa skolgemensamma aktiviteter.

Om att ansöka

Ansökan till Socialpedagogutbildningen på distans, kursstart hösten 2024, är stängd.

Följ din ansökan: Logga in i SchoolSoft

PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret.

BIFOGADE FILER I ANSÖKAN

Förbered de filer som ska bifogas i ansökan genom att se till att text och innehåll syns tydligt samt att de är i ett lämpligt filformat (PDF, Wordfiler eller JPEG-bilder rekommenderas). Namnge också dina dokument för att förenkla hanteringen av dem, exempelvis “Personbevis Förnamn Efternamn” eller “Gymnasiebetyg”.

Ansökningsprocessen

1 feb 2024
Ansökan öppnar
Du ansöker via länk ovan. Ansökan görs i systemet SchoolSoft. När du skickat in din ansökan får du i SchoolSoft och via mejl en automatisk bekräftelse på att ansökan kommit in.
15 april 2024
Ansökan stängs
Ansökan till socialpedagogutbildningen stängs. Vi kontaktar dig som ansökt och anger om du är behörig eller behöver komplettera.
14 och 15 maj
Intervjudagar
Den 14 och 15 maj har vi intervjudagar. Alla behöriga sökande blir inbjudna till en av dessa. Du får se skolan, träffa lärare och kursdeltagare, göra övningar samt en intervju.
1 juni 2024
Antagningsbesked
Tidigast den 1 juni 2024 skickar vi ut antagningsbesked till alla som varit på intervju hos oss.
Juni 2024
Tacka ja/nej till din plats
Du som blivit antagen ska under juni ge oss besked om du antar din plats eller inte. Detta gör du i SchoolSoft.
Sommar 2024
Sommarbrev
Du som tackat ja till din plats får ett mejl med infomation om kursstarten i augusti.
19 aug 2024
Kursstart
Läsåret börjar.

Kontakt

Mejla mig om du har frågor:
Hanna Larsson, lärare
hanna.larsson@jamshog.org