Grundkurs i kreativt skrivande – 50% på distans

Profilkurs

Grundkurs i kreativt skrivande - 50% på distans

Jämshögs folkhögskola > Profilkurs > Grundkurs i kreativt skrivande – 50% på distans
Skriver på dator och papper samtidigt.
Kurstyp
Profilkurs
Kursnamn
Grundkurs i kreativt skrivande - 50% på distans
Ansökningsperiod
1 feb 2023–15 maj 2023
Kursstart
Augusti 2023

Kursen riktar sig till dig som vill komma i gång med ditt skrivande, till dig som redan arbetar med ett projekt och vill fördjupa och vidareutveckla dina texter eller för dig som vill arbeta med arbetsprover till vidare studier.  

Kursbeskrivning

Vi välkomnar projekt inom alla litterära uttrycksformer: prosa, poesi och dramatik.

Under kursen kommer du få bekanta dig med samtliga av dessa, i kortare delmoment.  

Kursen fokuserar på att utveckla det egna skrivandet – med textsamtal utifrån deltagarnas texter, analys och diskussion av ett antal utvalda litterära verk, samt skrivövningar och inlämningsuppgifter som följs upp med individuell handledning. 

Textsamtalet är en grundläggande del i att ge en djupare förståelse för textens struktur, stil och konstnärliga uttryck. Under kursen kommer du att introduceras till grundläggande litterära begrepp och metoder för att analysera text.  

Undervisningen bedrivs på distans, vilket möjliggör en flexibilitet för hur du vill disponera ditt arbete, men kräver också eget ansvar för att genomföra kursens olika delmoment och inlämningar. 

Kursplan

Kursen är uppdelad i delmoment som fokuserar på de olika formerna av kreativt skrivande.

Varje delmoment består av ett antal gemensamma nätträffar, i kombination med perioder av eget skrivande/läsande och uppföljning i form av gruppdiskussioner och responssamtal – både gemensamt och individuellt.

De gemensamma nätträffarna kommer bestå av seminarium/föreläsningar, praktiska skrivpass, responssamtal och litterära samtal. Antalet nätträffar kommer variera i de olika delkurserna – ca: 2–4 gånger/månad.

De fysiska närträffarna kommer bestå av olika författarbesök/seminarium, workshops och uppläsningar – men framförallt ge er en chans till ett sammanhållet skrivande och spontana samtal kring er process.

Närträffarna varierar i omfattning mellan 2–3 dagar. Detaljerat schema med datum och tider, samt praktisk information kring övernattning, resor, logi och dylikt kommer i samband med antagningsbeskedet.

Kursformat

Studietakt: 50% – halvfart, studieform: distansstudier 

Den huvudsakliga kommunikationen kommer att ske via vår digitala plattform Office 365. Textsamtal och seminarium kommer hållas via Teams (nödvändiga studentlicenser ingår i materialkostnad)   

I kursen ingår fyra fysiska närträffar, där du som deltagare träffar kurskamraterna och fokuserat arbetar med dina texter under ett antal dagar.

Kostnader

Materialkostnaden är 450 kr per termin. I denna ingår olycksfallsförsäkring, programlicens till Office 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa gemensamma aktiviteter.

Ansök

Inga förkunskaper krävs. I ansökan ber vi dig att skicka in:  

  • PERSONLIGT BREV – En kortfattad beskrivning av dig själv och ditt mål med kursen – max 1 A4, 12p, 1,5 radavstånd  
  • TEXTPROV – Ett kortare textprov – 1–3 sidor, 12p, 1,5 radavstånd 
  • PERSONBEVIS – Daterat högst fyra veckor före ansökningstillfället. Beställs på Skatteverket: Personbevis på Skatteverket
  • BETYG – Kopior på betygsdokument som visar din utbildningsbakgrund.

Vi ser fram emot din ansökan!

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på respektive länkar nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Ansök till Grundkurs i kreativt skrivande

Kontakt

Ola Rydberg, lärare