Konversationsengelska

Jämshögs folkhögskola > Dagkurs > Konversationsengelska
Hålls språket levande!

Konversationsengelska

Kurstyp
Dagkurs
Kursnamn
Konversationsengelska
Ansökningsperiod
1 mars–15 maj 2022
Kursstart
15 september 2022

En mindre grupp, 15-20 personer, som under lättsamma former konverserar och diskuterar på engelska utifrån teman och gruppens intressen. Ofta löses veckans nyhetsfrågor, news quiz, för att ta del av omvärlden på engelska och utöka ordförrådet. Welcome!

Kursen ges på torsdagar klockan 10.30–12.00. Kursledare är Solveig Wollin

Kostnader

Skolan tar ut en materialkostnad om 400 kronor/person. Avgiften täcker framförallt försäkring under tiden du som kursdeltagare är på skolan. Du får också gemensam fika i början och slutet av varje termin samt kopior och annan service under din tid på kursen.

Vid eventuella uflykter med kursen delar gruppen på kostnad för till exempel buss och inträden och står för sin egen lunch och fika. 

Kontakt

Anna Wiklander, administratör för Dagkursen

Solveig Wollin, kursledare för Konversationsengelska