Läs och Res

Kurs för daglediga

Läs och Res

Kurstyp
Dagkurs
Kursnamn
Läs och Res
Ansökningsperiod
1 mars–15 maj 2022
Kursstart
15 september 2022

Världen ligger för våra fötter! Vi fördjupar oss i olika resmål varje termin och för den som önskar planeras en resa till det aktuella resmålet. Kursdeltagarna själva är medskapare i kursen genom att varje år rösta fram resmålet/temat för kommande läsår. 

HÖSTEN 2022

För hösten 2022 är temat och resmålet Alsace, på gränsen mellan Frankrike och Tyskland. Bussresa.

Fåtal platser kvar till bussresan, platser kvar på kursen. Kontakta anders.olsson@jamshog.org för mer information.

VÅREN 2023

För våren 2023 är temat och resmålet Irland. Flygresa med buss på plats. Är du intresserad av kursen och resan våren 2023, kontakta anders.olsson@jamshog.org för mer information. 

Kursen ges på torsdagar klockan 13.00–14.30 i skolans aula, kallad “Torget”.

Kursledare är Anders Olsson som i övrigt arbetar som kommunikatör på folkhögskolan. 

Kostnad

Skolan tar ut en materialkostnad om 400 kronor/person. Den täcker framförallt försäkring under tiden du som kursdeltagare är på skolan. Du får också gemensam fika i början och slutet av varje termin samt kopior och annan service under din tid på kursen. Kostnader i samband med resan tillkommer och hanteras av extern part som planerar resan. 

Ansök

Digital ansökan till kursen är stängd, enstaka platser finns. Kontakta oss på info@jamshog.org om möjligheten att söka till kursstart i september 2022.

Kontakt

Frågor om kursen, kontakta Anders Olsson, kursledare

Administrativa frågor om kursen, kontakta skolans expedition