Låtsnickarna – Låtskrivarkurs på folkhögskola

Jämshögs folkhögskola > Profilkurs > Låtsnickarna – Låtskrivarkurs på folkhögskola
Profilkurs

Låtsnickarna - låtskrivarkurs

Är du låtskrivare och vill bli musikaliskt självförsörjande? Sök vår ett- till tvååriga låtskrivarkurs Låtsnickarna. På kursen utvecklar du dina förmågor att skriva, spela in och framföra din musik.

Jämshögs folkhögskola har två inspelningsstudios samt en scen för liveframträdanden. Som kursdeltagare medverkar du också som arrangör vid skolans konsertverksamhet “JAM”.

Kurstyp
Profilkurs
Kursnamn
Låtsnickarna
Ansökningsperiod
1 feb–15 maj 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Utbildningens upplägg

År 1

Kursen är projekt- och processorienterad, uppdelad i ett flertal olika typer av musikprojekt med ett avslutande examensprojekt. Vi inriktar oss på personlig utveckling och ökade kunskaper och färdigheter inom låtskriveri.

All undervisning bygger på en blandning av teori och praktiskt arbete. Vår pedagogiska modell går ut på att lära genom att göra och sedan reflektera. Kursdeltagare tränas kontinuerligt i att interagera med andra kursdeltagare.

Projektarbeten, tillämpningsövningar, färdighetsträning och diskussioner är en del av de olika arbetsformer som bedrivs i kursen. Bedömningar och feedback praktiseras under pågående projektarbete, av såväl kursdeltagaren själv som lärare och andra deltagare.

År 2

Deltagare som går vidare till år två förväntas delta i vissa kursmoment och gemensamma projekt med årskurs ett, men kommer ha mer tid för att driva ett eget och riktat musikprojekt. Mentorssamtal och projektledning sker kontinuerligt under år två.

Vi förfogar över två inspelningsstudios på skolan, en större och en mindre. Vi tillhandahåller fyra musikstationer med musikprogram och tillhörande ljud- och MIDI-teknik. Logic Pro är det program som används i våra produktioner. Skolan har också en konsertlokal för scenisk framställning med ljud- och ljusteknik.

Efter kursen

Du har utvecklat din kreativitet, kunskap och kompetens för fortsatt arbete i musikbranschen inom låtkomposition, artisteri och musikproduktion. Du erhåller ett kursintyg efter avslutad kurs.

Behörighetskrav

Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola. Bifoga kopior på betyg i din ansökan. 

Kostnad

Skolan tar ut en amterialkostnad om 1200 kronor per termin för försäkring, gemensamma aktiviteter, läromedel och material som används på kursen. Kostnader kan tillkomma för studiebesök.

Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN och bedrivs på gymnasienivå.

Ansök till kursen

Ansökan till Låtsnickarna är stängd.

Kontakt

Johan Dahlén, lärare

Mejla: johan.dahlen@jamshog.org, eller ring: 073-838 99 88