MinT Teater

Profilkurs

MinT Teater

Kursen är anpassad för dig med en diagnos, psykisk ohälsa eller funktionsvariation, men alla med teaterintresse är välkomna att ansöka. På kursen kan du utveckla ditt skådespeleri. Samtidigt växer du som person. Fokus är alltid teatern och din utveckling. MinT Teater hittar styrkorna hos varje individ. Tillsammans hittar vi, genom teatern, nya vägar och möjligheter! 

Vår teaterkurs ger ingen behörighet och är därför likvärdig med aktivitet. Deltagare på MinT kan därför ha möjlighet att fortsätta med aktivitetsstöd/sjukersättning under kurstiden på skolan.

Det är inget krav att kunna läsa och skriva. Alla har rätt att förstå oavsett förutsättningar!

Kurstyp
Profilkurs
Kursnamn
MinT Teater
Ansökningsperiod
1 feb–15 maj 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Om kursen

På kursen utgår vi ifrån det du kan och har med dig sedan tidigare. Du ges möjlighet att förstärka och utveckla dina styrkor. Tillsammans hittar vi nya vägar framåt.

Teater och kultur är utvecklande för människor. För personer med diagnos, funktionsvariationer eller psykisk ohälsa kan teater vara otillgängligt. Det tar vi fasta på och har därför skapat MinT Teater. Vårt fokus är alltid teatern och deltagarens utveckling i första hand, inte diagnoser.

“Kulturella föreställningar är en möjlighet att visa upp sig själv och den egna gruppen på ett autentiskt, självständigt och stolt sätt.”

Ur: Funktionshinder, kultur och samhälle – Lindqvist & Sauer, 2008

Kursen är uppbyggd på folkbildningens grunder: ”Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar.”

Vi använder pedagogik som tydliggör och fokuserar på det som sker mellan kursdeltagarna på kursen. Det är inget krav att kunna läsa eller skriva för att gå på kursen. Alla har rätt att förstå oavsett förutsättningar.

Människor som spelar teater. De har färglada kläder på sig.

Kursinnehåll

Under den 2–3-åriga kursen är du delaktig i att skapa både större och mindre teaterproduktioner, och får möta en publik både på och utanför skolan. Du får inblick i och lär dig vilka delar som behövs för att skapa en föreställning från början till slut.

Du kommer att arbeta med färdiga manus och skapa egna manus. Improvisation är en viktig del under hela kursen. Det är också viktigt att uppleva kultur i olika former och därför gör vi både studiebesök och ser föreställningar och utställningar.

En skådespelares viktigaste verktyg är kroppen. Under hela kursen lägger vi därför också fokus på rörelse, kroppsspråk, rytm, röst, fysisk aktivitet och medvetenhet.

Vi provar, jämför och upplever olika konstformer och låter oss inspireras. Vi gör studiebesök, går på utställningar och ser föreställningar. Vi fokuserar på dramaövningar och teaterträning.

Läs mer: Kursplan för MinT Teater

Läs mer: Kursplan för MinT Teater, med bildstöd

Läs mer: Ramar för MinT Teater, med bildstöd

Kursmål

Efter genomförd kurs har deltagaren:

  • Ökat kunskapen om skådespeleri och om sig själv som skådespelare.
  • Fått utveckla sig själv som skådespelare.
  • Fördjupad kunskap om teaterns alla delar och ökad förståelse för teater och andra konstformer
  • Breddat sin förståelse för begreppet kultur.

“Här får man göra det man älskar: Teater, och allt annat! Bara vara i nuet och köra!”

Cissi Mattsson, kursdeltagare på MinT Teater

Genom dessa kunskaper har deltagaren god förmåga att arbeta/vara aktiv inom kulturell verksamhet och teater i synnerhet. Efter avslutad kurs får deltagaren ett kursintyg.

Människor med svarta kläder spelar teater. De har vita masker på sig.

Internatstödjare

Skolan har, som en del av sitt deltagarstöd, en internatstödjare. Deltagarstödsteamet består av SYV/kurator, skolpräst samt internatstödjare.

Ett par dagar i veckan erbjuder internatstödjaren aktiviteter för de som bor på skolans internat. De boende har möjlighet att påverka innehållet utifrån var och ens intressen och kunskaper.

Syftet är att skapa trivsel och gemenskap men också möjligheter att ge stöd åt de som har ett extra behov inom till exempel matlagning eller andra saker som kan vara svårare i vardagen. Genom detta skapas möten mellan olika människor och ett lärande av varandra.

Urval och antagning

Innan du ansöker har du möjlighet att komma på studiebesök. När du skickat in din ansökan bjuder vi in till antagningsdag. Efter ditt besök hos oss kontaktar vi dig och berättar om du kan börja på kursen.

Kostnader

Om du bor på skolans internat betalar du hyra. Ett rum kostar 3 781 kr för 4 veckor. Detta pris gäller våren 2022 och kan ändras. Internet ingår. Frukost och lunch måndag till fredag ingår.

Du bor i ett möblerat rum och delar toalett och dusch som med två andra som bor i samma ingång.

Behöver du stöd i boendet söker du det genom LSS eller SOL. Du söker det i din hemkommun som sedan skickar utredningen till Olofströms kommun som är den kommun Jämshögs folkhögskola ligger i. Olofströms kommun utför sedan det stöd som du behöver.

Väljer du att skriva dig i Jämshög söker du stödet i Olofströms kommun. Behöver du kontaktperson söker du det på samma sätt.

Undervisningen på Jämshögs folkhögskola är kostnadsfri. Skolan tar ut en materialkostnad för försäkringar, gemensamma aktiviteter, läromedel och material som används på kursen.

För kursdeltagare på MinT Teater är materialkostnaden på 1200 kr/termin, det vill säga 2400 kr/läsår.

Ansök till kursen

Klicka på länken nedan för att ansöka till utbildningen i vårt ansökningssystem SchoolSoft.

Ansök till MinT Teater

 

Du kan också söka genom att ladda ner en ansökningsblankett, skriva ut och fylla i den och sedan skicka till denna adress:

Jämshögs folkhögskola
MinT Teater
Kulltorpsvägen 2
293 72 Jämshög

Ladda ner ansökningsblankett

 

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB, till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Kontakt

Annie Holtne, lärare: annie.holtne@jamshog.org