Verksamheter

Som folkhögskola har vi möjlighet (utöver våra ordinarie kurser) att starta upp olika former av verksamheter och projekt, både i och omkring skolan. Här kan du läsa mer om de verksamheter vi har igång just nu.

NURiB – Naturunderstödd rehabilitering i Blekinge

Vi erbjuder naturunderstödd rehabilitering (NUR) till dig som är sjukskriven för utmattningssyndrom
och/eller lättare depression.NUR är en verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande med grund i naturens förmåga att ge återhämtning och minskad stress. NUR i Blekinge baseras på forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp.

Läs mer: NURiB