Mallsida 2024 SocPed inne

Jämshögs folkhögskola > Mallsida 2024 SocPed inne
Yrkesutbildning, 2 år på helfart

Socialpedagog

Som socialpedagog arbetar du aktivt och professionellt med enskilda individer och grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

Som socialpedagog möter du människor i många olika livssituationer. Du arbetar med att förbättra förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna. Du tar eget professionellt ansvar för samtal, arbetar pedagogiskt med grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

De vanligaste arbetsplatserna är olika former av hem för vård och behandling (HVB), skola, LSS-verksamheter, SiS-institutioner samt verksamheter inom kommunal öppenvård.

Som socialpedagog kan du komma att arbeta med missbruk, olika typer av funktionsnedsättningar, kriminalitet, psykisk ohälsa samt familjer med olika typer av utmaningar.

Mer om kursen

Om utbildningen

I utbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. Vi arbetar processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande där teorier och begrepp varvas med reflektion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp.

Kreativa uttryckssätt som exempelvis bild, musik och drama används för att levandegöra och gestalta vårt lärande. I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och förutsätter daglig fysisk närvaro på vår skola. Detta utgör grunden för pedagogiken inom folkbildningen.

Utbildningen omfattar 80 studieveckor, inklusive 20 veckors Lärande i Arbete (LIA) med handledning på en arbetsplats.

LIA-platser kan begära utdrag ur belastningsregistret, läs mer här: Utdrag ur belastningsregistret

Delkurser och kursplan

Som utbildningsanordnare tillhör vi BALSAM (Yrkesutbildningar i socialpedagogiskt arbete). BALSAMs utbildningsområden och andra styrdokument utvecklar och kvalitetssäkrar vår utbildning. Läs mer: BALSAMs gemensamma utbildningområden

Kursplan: Kursplan för socialpedagogutbildningen (lägg in länk)

Delkurser i utbildningen:

> Socialpedagogik

> Kommunikation

> Sociologi och kultur

> Sociologi och kultur

> Psykologi

> Juridik

> Projekt- och fördjupningsarbeten

> LIA (Lärande i Arbete)

> Självledarskap

> Samtalsmetodik

> Funktionsnedsättning

> Familj

> Nätverksarbete

> Missbruk och kriminalitet

> Psykiatri

Efter utbildningen

Vanliga arbeten efter examen är behandlingsassistent inom HVB eller inom SiS (Statens institutionsstyrelse), boendestödjare i privat eller kommunal verksamhet, eller som socialpedagog eller inom grund- och gymnasieskola. Exempel på sysselsättning är också som fältarbetare, som familjehemskonsulent, i daglig verksamhet inom LSS, eller arbete inom privat eller kommunal öppenvård. Du kan också arbeta inom kriminalvård eller omsorg för människor med funktionsnedsättning.

Socialpedagoger brukar ingå i skolornas elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Det är inte ovanligt att socialpedagoger arbetar i klassrummen med mindre grupper. Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter.  Av de som tar yrkeshögskoleexamen som socialpedagog är det ungefär en fjärdedel som jobbar inom skola efter sin examen.

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis. För detta krävs närvaro och att alla kurser är fullgjorda. 

Behörighetskrav

Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola med godkänt betyg i svenska 2 och 3 eller svenska 2 och 3 som andraspråk.
• Du behöver vara minst 22 år.
• Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet.

Tips vid ansökan: Namnge alla bifogade filer och dubbelkolla att allt som efterfrågas är med och att det är rätt fil som bifogats.

Kontakta skolan om du önskar åberopa andra kompetenser för ansökan än de grunder som finns angivna ovan, så hjälper vi dig vidare.

Läs mer på uhr.se: Grundläggande behörighet
Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i maj. Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen.

Din personliga- och erfarenhetsmässiga lämplighet prövas här. Socialt eller pedagogiskt arbete och ideellt engagemang är särskilt meriterande.

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och reserver.

Kostnader

Du betalar själv för din litteratur. Beräknad kostnad är cirka 3 500 kronor. Du bekostar också resor i samband med lärande i arbete (LIA) och gemensamma aktiviteter. Kostnader i samband med studiebesök eller studieresor kan förekomma.

Skolan tar också ut en materialkostnad om 900 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa skolgemensamma aktiviteter.

Om att ansöka

PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret.

BIFOGADE FILER I ANSÖKAN

Förbered de filer som ska bifogas i ansökan genom att se till att text och innehåll syns tydligt samt att de är i ett lämpligt filformat (PDF, Wordfiler eller JPEG-bilder rekommenderas). Namnge också dina dokument för att förenkla hanteringen av dem, exempelvis “Personbevis Förnamn Efternamn” eller “Gymnasiebetyg”.

Anmälan öppnar 1 februari 2024

Ansökningsprocessen

1 feb 2024
Ansökan öppnar
Du ansöker via länk ovan. Ansökan görs i systemet SchoolSoft.
15 april 2024
Ansökan stängs
Ansökan till socialpedagogutbildningen stängs. Vi kontaktar dig som ansökt och anger om du är behörig eller behöver komplettera.
Maj
Intervjuvecka
Under en vecka i maj har vi intervjudagar. Alla behöriga sökande blir inbjudna till en av dessa. Du får se skolan, träffa lärare och kursdeltagare, göra övningar samt en intervju.
1 juni 2024
Antagningsbesked
Tidigast den 1 juni 2024 skickar vi ut antagningsbesked till alla som varit på intervju hos oss.
Juni 2024
Tacka ja/nej till din plats
Du som blivit antagen ska under juni ge oss besked om du antar din plats eller inte. Detta gör du i SchoolSoft.
Sommar 2024
Sommarbrev
Du som tackat ja till din plats får ett mejl med infomation om kursstarten i augusti.
19 aug 2024
Kursstart
Läsåret börjar.

Kontakt

Hanna Larsson, lärare: hanna.larsson@jamshog.org