Mallsida 2024 KS grund

Jämshögs folkhögskola > Mallsida 2024 KS grund
Estetisk profilkurs, 1 år, halvfart med nät- och närträffar

Kreativt skrivande – grundkurs distans

Kursen riktar sig till dig som vill komma i gång med ditt skrivande, till dig som redan arbetar med ett projekt och vill fördjupa och vidareutveckla dina texter eller för dig som vill arbeta med arbetsprover till vidare studier.  

Kursen riktar sig till dig som vill komma igång med ditt skrivande, till dig som redan arbetar med ett projekt du vill fördjupa och vidareutveckla dina texter, eller för dig som vill arbeta med arbetsprover till vidare studier. 

Vi välkomnar projekt inom alla litterära uttrycksformer – prosa, poesi och dramatik. 

Under kursen kommer du även få bekanta dig med samtliga av dessa, i kortare delmoment.

Mer om kursen

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på att utveckla det egna skrivandet; med textsamtal utifrån deltagarnas texter, analys och boksamtal, samt skrivövningar och inlämningsuppgifter som följs upp med individuell handledning. 

Responssamtalet är en grundläggande del i att ge en djupare förståelse för textens struktur, stil och konstnärliga uttryck. Under kursen introduceras litterära begrepp och metoder för att analysera och samtala kring text.  

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på distans, vilket möjliggör en flexibilitet för hur du vill disponera ditt arbete, men kräver också eget ansvar för att genomföra kursens olika delmoment och inlämningar. Kursen innehåller även närträffar på skolan vid tre tillfällen.

Format

Studietakt: Halvfart (50%)

Studieform: Distansstudier med nät- och närträffar

Den huvudsakliga kommunikationen kommer att ske via vår digitala plattform Microsoft Teams. Här kommer också textsamtal och seminarium att hållas.

Nödvändiga studentlicenser ingår i  kursens materialkostnad

Behörighet och textprov

Inga förkunskaper krävs. I ansökan ber vi dig att skicka in:  

  • PERSONLIGT BREV – En kortfattad beskrivning av dig själv och ditt mål med kursen – max 1 A4, 12p, 1,5 radavstånd  
  • TEXTPROV – Ett kortare textprov – 1–3 sidor, 12p, 1,5 radavstånd 
  • PERSONBEVIS – Daterat högst fyra veckor före ansökningstillfället. Beställs på Skatteverket: Personbevis på Skatteverket
  • BETYG – Kopior på betygsdokument som visar din utbildningsbakgrund.

Kostnader

Materialkostnaden är 450 kr per termin. I denna ingår olycksfallsförsäkring vid närträffar på skolan, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa gemensamma aktiviteter.

Om att ansöka

PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret.

BIFOGADE FILER I ANSÖKAN

Förbered de filer som ska bifogas i ansökan genom att se till att text och innehåll syns tydligt samt att de är i ett lämpligt filformat (PDF, Wordfiler eller JPEG-bilder rekommenderas). Namnge också dina dokument för att förenkla hanteringen av dem, exempelvis “Personbevis Förnamn Efternamn” eller “Gymnasiebetyg”.

Anmälan öppnar 1 februari 2024

Ansökningsprocessen

1 feb 2024
Ansökan öppnar
Du ansöker via länk ovan. Ansökan görs i systemet SchoolSoft.
15 maj 2024
Ansökan stängs
Ansökan till Kreativt skrivande – grundkurs distans stängs.
1 juni 2024
Antagningsbesked
Senast den 1 juni 2024 skickar vi ut antagningsbesked till dig som sökt.
Juni 2024
Bekräfta din plats
Du som blivit antagen ska under juni ge oss besked om du antar din plats eller inte. Detta gör du i SchoolSoft.
Sommar 2024
Sommarbrev
Du som tackat ja till din plats får ett mejl med infomation om kursstarten i augusti.
19 aug 2024
Kursstart
Läsåret börjar.

Kontakt

Annie Holtne, lärare: annie.holtne@jamshog.org