Kreativt skrivande – grundkurs distans

Jämshögs folkhögskola > Profilkurs > Kreativt skrivande – grundkurs distans
Skriver på dator och papper samtidigt.
Ett år, 50%, med nät- och närträffar

Kreativt skrivande – grundkurs distans

Kursen riktar sig till dig som vill komma i gång med ditt skrivande, till dig som redan arbetar med ett projekt och vill fördjupa och vidareutveckla dina texter eller för dig som vill arbeta med arbetsprover till vidare studier.  

Kurstyp
Profilkurs
Kursnamn
Kreativt skrivande - distans
Ansökningsperiod
1 feb–15 maj 2024
Kursstart
19 augusti 2024

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som vill komma igång med ditt skrivande, till dig som redan arbetar med ett projekt du vill fördjupa och vidareutveckla dina texter, eller för dig som vill arbeta med arbetsprover till vidare studier. 

Vi välkomnar projekt inom alla litterära uttrycksformer – prosa, poesi och dramatik. 

Under kursen kommer du även få bekanta dig med samtliga av dessa, i kortare delmoment.

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla det egna skrivandet; med textsamtal utifrån deltagarnas texter, analys och boksamtal, samt skrivövningar och inlämningsuppgifter som följs upp med individuell handledning. 

Responssamtalet är en grundläggande del i att ge en djupare förståelse för textens struktur, stil och konstnärliga uttryck. Under kursen introduceras litterära begrepp och metoder för att analysera och samtala kring text.  

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på distans, vilket möjliggör en flexibilitet för hur du vill disponera ditt arbete, men kräver också eget ansvar för att genomföra kursens olika delmoment och inlämningar. Kursen innehåller även närträffar på skolan vid tre tillfällen.

Format

Studietakt: 50% (halvfart) 

Studieform: Distansstudier 

Den huvudsakliga kommunikationen kommer att ske via vår digitala plattform, textsamtal och seminarium kommer hållas via Microsoft Teams (nödvändiga studentlicenser ingår i materialkostnad).

Kostnader

Materialkostnaden är 450 kr per termin. I denna ingår olycksfallsförsäkring, programlicens till Office 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa gemensamma aktiviteter.

Ansök till kursen

Inga förkunskaper krävs. I ansökan ber vi dig att skicka in:  

  • PERSONLIGT BREV – En kortfattad beskrivning av dig själv och ditt mål med kursen – max 1 A4, 12p, 1,5 radavstånd  
  • TEXTPROV – Ett kortare textprov – 1–3 sidor, 12p, 1,5 radavstånd 
  • PERSONBEVIS – Daterat högst fyra veckor före ansökningstillfället. Beställs på Skatteverket: Personbevis på Skatteverket
  • BETYG – Kopior på betygsdokument som visar din utbildningsbakgrund.

Vi ser fram emot din ansökan!

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB, till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

Länk: Följ din ansökan i SchoolSoft

Kontakt

Ola Rydberg, lärare, ola.rydberg@jamshog.org