Grundmall för kurssida

Jämshögs folkhögskola > Grundmall för kurssida
Typ av kurs och omfattning

Kursnamn

En ingress med två–tre meningar. Den första meningen får gärna vara kort, den andra något länge. Och slutligen så kan det hela avslutas med en eller två meningar som sammanfattar och leder vidare.

Här finns en längre text (men ändå kortfattad) som säger mer om själva kursen och ger mer matyttigt på benen för den intresserade. Men samtidigt ska den inte säga för mycket så det inte är lönt att fortsätta. Och den ska inte kopiera det som står i ingressen, heller inte det som står på någon annan sida.

En utmaning, ja, men absolut inte omöjligt! Kanske det kunde vara intressant att avsluta med något matnyttigt om kursen och ansökningsperioden. Kanske också några samlande länkar och sånt, eller?

Ett sista tredje stycke kan ju också vara trevligt för att hålla ihop allting. Sådär en två–tre meningar kan vara lagom. Men, det går ju också att rationalisera bort.

Mer om kursen

Utbildningen

I utbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. Vi arbetar processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande där teorier och begrepp varvas med reflektion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp.

Kreativa uttryckssätt som exempelvis bild, musik och drama används för att levandegöra och gestalta vårt lärande. I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt, både vid obligatoriska fysiska träffar samt vid digitala träffar. Detta utgör grunden för pedagogiken inom folkbildningen.

Utbildningen omfattar 80 veckors studier med 75% studietakt. Detta kombineras med 50 procents arbete. Du använder kontinuerligt din arbetsplats som referens i studierna.

Studierna bedrivs på distans men det förekommer regelbundna digitala träffar. Dessutom ingår tre till fyra obligatoriska fysiska träffar per termin, 2–3 dagar per tillfälle.

Delkurser och kursplan

Som utbildningsanordnare tillhör vi BALSAM (Yrkesutbildningar i hittepåpedagogiskt arbete). BALSAMs utbildningsområden och andra styrdokument utvecklar och kvalitetssäkrar vår utbildning. Läs mer: BALSAMs gemensamma utbildningområden

Yrkesroll

Som hittepåpedagog möter du människor i många olika livssituationer. Du arbetar med att förbättra förutsättningarna för utsatta barn, ungdomar och vuxna. Du tar eget professionellt ansvar för samtal, arbetar pedagogiskt med grupper i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

De vanligaste arbetsplatserna är olika former av hem för vård och behandling (HVB), skola, LSS-verksamheter, SiS-institutioner samt verksamheter inom kommunal öppenvård.

Som hittepåpedagog kan du komma att arbeta med missbruk, olika typer av funktionsnedsättningar, kriminalitet, psykisk ohälsa samt familjer.

Efter utbildningen

Hittepåpedagoger har goda förutsättningar för anställning efter genomgången utbildning.

Behörighetskrav

Treårig gymnasieexamen med behörighet för yrkeshögskola med godkänt betyg i svenska 2 och 3 eller svenska 2 och 3 som andraspråk. Även följande behöver vara uppfyllt:
• Du behöver vara minst 22 år.
• Två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom socialt arbete.
• Pågående anställning inom socialt arbete.
• Godkännande från arbetsgivaren att du får gå utbildningen. Ladda ner intyg här

Kontakta skolan om du önskar åberopa andra kompetenser för ansökan än de grunder som finns angivna ovan, så hjälper vi dig vidare.

Läs mer på uhr.se: Grundläggande behörighet
Läs mer på yrkeshogskolan.se: Reell kompetens och validering
Läs mer på uhr.se: Bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en antagningsdag i maj. Det är en förutsättning att du medverkar då för att gå vidare i antagningsprocessen.

Din personliga- och erfarenhetsmässiga lämplighet prövas här. Socialt- eller pedagogiskt arbete och ideellt engagemang är särskilt meriterande.

Efteråt gör vi en samlad bedömning, som utgör underlag för eventuell antagning. Rektor ansvarar för slutlig antagning av deltagare och reserver.

Kostnader

Du betalar själv för din litteratur. Beräknad kostnad är cirka 3 500 kr. Kostnader i samband med studiebesök eller studieresor kan förekomma. 

Skolan tar också ut en materialkostnad om 450 kronor per termin för olycksfallsförsäkring, programlicens till Microsoft 365, kopiering, förbrukningsmaterial samt vissa skolgemensamma aktiviteter.

 

Dags att ansöka!

Det är spännande att söka till en utbildning! Du ska skicka in dokument, betyg och annat. Du blir intervjuad och du ska vänta på besked om du kommer in. Längst ner ser du en översikt över hur processen ser ut för denna kurs och när du kan förvänta dig besked om hur det går för din ansökan.

OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation till personal som är direkt involverad i ansökningshanterande samt administration. Vi delar också personuppgifter med organisationer som FBR (Folkbildningsrådet), CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och SCB (Statistiska centralbyrån), till dessa organisationer är dock uppgifterna avpersonifierade. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg/omdöme hos oss.

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT

Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på ansökningslänken till respektive kurs. Om du skapar ett nytt konto, vänligen fyll i alla uppgifter i formuläret. Läs också på i förväg vad du förväntas bifoga i din ansökan och spara ner digitala dokument så är du förberedd inför ansökningsprocessen. 

Ansök till hittepåpedagogutbildningen

Ansökningsprocessen

1 feb 2024
Ansökan öppnar
Det går att via länk här på hemsidan söka till fritidsledare och våra andra utbildningar och kurser. Ansökan görs i systemet SchoolSoft. Läs mer om det nedan.
4 mars 2024
Återkoppling
Från 4 mars och framåt återkopplar vi löpande de som ansökt och anger om ansökan är komplett eller behöver kompletteras.
15 april 2024
Ansökan stängs
Preliminärt stänger vi ansökan till fritidsledarutbildningen den 15 april
Vecka 17 2024
Intervjuvecka
Till denna vecka blir alla kompletta och behöriga sökande inbjudna. Du får se skolan, träffa lärare och andra kursdeltagare samt göra intervju.
15 maj 2024
Antagningsbesked
Senast den 15 maj 2024 skickar vi ut antagningsbesked till alla som varit på intervju hos oss.

Kontakt

Hanna Larsson, lärare: hanna.larsson@jamshog.org