1 mars–31 maj 2023

Ansökningsperiod

Läs och Res

Kurstyp : Dagkurs
Kursnamn : Läs och Res
Ansökningsperiod : 1 mars–31 maj 2023
Kursstart : 14 september 2023
Läs mer
Seniorer som pratar

Konversationsengelska

Kurstyp : Dagkurs
Kursnamn : Konversationsengelska
Ansökningsperiod : 1 mars–31 maj 2023
Kursstart : 14 september 2023
Läs mer

Bokcirkel Harry Martinson

Kurstyp : Dagkurs
Kursnamn : Bokcirkel Harry Martinson
Ansökningsperiod : 1 mars–31 maj 2023
Kursstart : 13 september 2023
Läs mer
Natur och kultur Johnny Karlsson

Natur och Kultur

Kurstyp : Dagkurs
Kursnamn : Natur och Kultur
Ansökningsperiod : 1 mars–31 maj 2023
Kursstart : 11 september 2023
Läs mer

Search For Courses